สรุปผลการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตเซกา "สิรินธรวัลลีเกมส์ 2016"

22-24 ธันวาคม 2559

ณ สนามกีฬาโรงเรียนเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่
ชนิดกีฬา
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
1
ฟุตบอลชาย ม.ต้น เซกา เจ็ดสีวิทยาคาร บึงโขงหลงวิทยาคม , เหล่าคามพิทยาคมฯ
2
ฟุตบอลชาย ม.ปลาย บึงโขงหลงวิทยาคม เซกา หนองหิ้งพิทยา
3
ฟุตบอลหญิง เหล่าคามพิทยาคมฯ บ้านหนองแก่งทราย เจ็ดสีวิทยาคาร
4
ฟุตซอลชาย ม.ต้น เซกา หนองหิ้งพิทยา ท่าดอกคำวิทยาคม
5
ฟุตซอลชาย ม.ปลาย เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ บึงโขงหลงวิทยาคม , หนองหิ้งพิทยา
6
ฟุตซอลหญิง หนองหิ้งพิทยา เจ็ดสีวิทยาคาร เซกา , บ้านหนองแก่งทราย
7
วอลเลย์บอลชาย ม.ต้น เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม เหล่าคามพิทยาคมฯ , หนองหิ้งพิทยา
8
วอลเลย์บอลชาย ม.ปลาย เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม เจ็ดสีวิทยาคาร , บ้านหนองแก่งทราย
9
วอลเลย์บอลหญิง ม.ต้น ท่าดอกคำวิทยาคม บึงโขงหลงวิทยาคม เหล่าคามพิทยาคมฯ
10
วอลเลย์บอลหญิง ม.ปลาย เซกา หนองหิ้งพิทยา เหล่าคามพิทยาคมฯ , เจ็ดสีวิทยาคาร
11
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น เหล่าคามพิทยาคมฯ บึงโขงหลงวิทยาคม หนองหิ้งพิทยา , เซกา
12
วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย หนองหิ้งพิทยา บึงโขงหลงวิทยาคม เหล่าคามพิทยาคมฯ , เซกา
13
วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น บ้านหนองแก่งทราย บึงโขงหลงวิทยาคม เซกา , หนองหิ้งพิทยา
14
วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม หนองหิ้งพิทยา , บ้านหนองแก่งทราย
15
บาสเกตบอลชาย ม.ต้น เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม  
16
บาสเกตบอลชาย ม.ปลาย เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม  
17
บาสเกตบอลหญิง ม.ต้น บึงโขงหลงวิทยาคม บึงโขงหลงวิทยาคม  
18
บาสเกตบอลหญิง ม.ปลาย บึงโขงหลงวิทยาคม    
19
เซปักตะกร้อชาย ม.ต้น หนองหิ้งพิทยา เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ , บึงโขงหลงวิทยาคม
20
เซปักตะกร้อชาย ม.ปลาย บึงโขงหลงวิทยาคม ท่าดอกคำวิทยาคม เหล่าคามพิทยาคมฯ , เซกา
21
เซปักตะกร้อหญิง ม.ต้น เซกา ท่าดอกคำวิทยาคม บึงโขงหลงวิทยาคม , เหล่าคามพิทยาคมฯ
22
เซปักตะกร้อหญิง ม.ปลาย เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม หนองหิ้งพิทยา
23
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ต้น เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ บึงโขงหลงวิทยาคม , ท่าดอกคำวิทยาคม
24
เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย ท่าดอกคำวิทยาคม เหล่าคามพิทยาคมฯ หนองหิ้งพิทยา , บึงโขงหลงวิทยาคม
25
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น บึงโขงหลงวิทยาคม เจ็ดสีวิทยาคาร เหล่าคามพิทยาคมฯ , บ้านหนองแก่งทราย
26
เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย เซกา หนองหิ้งพิทยา เหล่าคามพิทยาคมฯ
27
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น เหล่าคามพิทยาคมฯ เซกา บ้านหนองแก่งทราย
28
เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ บึงโขงหลงวิทยาคม
29
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น เซกา บึึงโขงหลงวิทยาคม เหล่าคามพิทยาคมฯ , บ้านหนองแก่งทราย
30
เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ  
31
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ม.ต้น เหล่าคามพิทยาคมฯ เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม , บ้านหนองแก่งทราย
32
เทเบิลเทนนิส คู่ผสม ม.ปลาย เหล่าคามพิทยาคมฯ เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม
33
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ต้น เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ เจ็ดสีวิทยาคาร
34
แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ปลาย เซกา ท่าดอกคำวิทยาคม บึงโขงหลงวิทยาคม
35
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ต้น เซกา เจ็ดสีวิทยาคาร บ้านหนองแก่งทราย
36
แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ปลาย เจ็ดสีวิทยาคาร ท่าดอกคำวิทยาคม เซกา
37
แบดมินตัน ชายคู่ ม.ต้น เซกา เจ็ดสีวิทยาคาร บ้านหนองแก่งทราย
38
แบดมินตัน ชายคู่ ม.ปลาย เซกา บึงโขงหลงวิทยาคม ท่าดอกคำวิทยาคม
39
แบดมินตัน หญิงคู่ ม.ต้น เซกา บ้านหนองแก่งทราย บึงโขงหลงวิทยาคม
40
แบดมินตัน หญิงคู่ ม.ปลาย เซกา เจ็ดสีวิทยาคาร ท่าดอกคำวิทยาคม
41
แบดมินตัน คู่ผสม ม.ต้น เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ บ้านหนองแก่งทราย
42
แบดมินตัน คู่ผสม ม.ปลาย เซกา ท่าดอกคำวิทยาคม บึงโขงหลงวิทยาคม
43
เปตอง ชายเดี่ยว ม.ต้น บ้านหนองแก่งทราย เหล่าคามพิทยาคมฯ  
44
เปตอง ชายเดี่ยว ม.ปลาย บ้านหนองแก่งทราย ท่าดอกคำวิทยาคม  
45
เปตอง หญิงเดี่ยว ม.ต้น เหล่าคามพิทยาคมฯ เซกา  
46
เปตอง หญิงเดี่ยว ม.ปลาย เซกา เจ็ดสีวิทยาคาร  
47
เปตอง ชายคู่ ม.ต้น ท่าดอกคำวิทยาคม บ้านหนองแก่งทราย  
48
เปตอง ชายคู่ ม.ปลาย บึงโขงหลงวิทยาคม เซกา  
49
เปตอง หญิงคู่ ม.ต้น เจ็ดสีวิทยาคาร บึงโขงหลงวิทยาคม  
50
เปตอง หญิงคู่ ม.ปลาย บึงโขงหลงวิทยาคม หนองหิ้งพิทยา  
51
เปตอง ชายทีม 3 คน ม.ต้น โสกก่ามวิทยา บึงโขงหลงวิทยาคม  
52
เปตอง ชายทีม 3 คน ม.ปลาย บ้านหนองแก่งทราย เจ็ดสีวิทยาคาร  
53
เปตอง หญิงทีม 3 คน ม.ต้น เซกา เหล่าคามพิทยาคมฯ  
54
เปตอง หญิงทีม 3 คน ม.ปลาย บึงโขงหลงวิทยาคม เจ็ดสีวิทยาคาร  

 

สรุปเหรียญรางวัล "สิรินธรวัลลีเกมส์ 2016"

  เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
เซกา
27
7
6
40
บึงโขงหลงวิทยาคม
8
15
12
35
เหล่าคามพิทยาคมฯ
6
9
11
26
ท่าดอกคำวิทยาคม
3
6
4
13
หนองหิ้งพิทยา
3
4
9
16
บ้านหนองแก่งทราย
3
2
10
15
เจ็ดสีวิทยาคาร
2
9
4
15
โสกก่ามวิทยา
1
-
1
2
รวมทั้งสิ้น
53
52
57
162